Інформатика 8 клас

ЗАВАНТАЖИТИ ПІДРУЧНИК
Ознайомитись та завантажити підручник з Інформатики. 8 клас.
(Автори: Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер, О. Г. Кузьмінська).

(за програмою Інформатика для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів)Ознайомитись та завантажити підручник з 
Інформатики. 8 клас.
(Автори: О.О.Бондаренко, В.В.Ластовецький, О.П.Пилипчук)2 год.,/тижденьТема уроку
Матеріали до уроку
Примітка
Урок 1. Техніка безпеки при роботі з комп'ютером. Повторення


Урок 2. Опрацювання даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень

Урок 3. Кодування символів
Урок 4. Практична робота 1. Розв‘язування задач на визначення довжини двійкового коду даних різних типів

 1. матеріали для учнів
 2. Закодуйте з використанням шифру Цезаря зі зсувом на 2 літери ліворуч повідомлення «Батьківщина».
 3. * Додатково.
  Які числа десяткової системи числення в межах від 1 до 31 в двійковій системі закінчуються на 111?

Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера
 (5 год). 
Урок 5. Архітектура комп’ютера. Складові комп’ютера, їх призначення та технічні характеристики.
Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів. Види сучасних комп’ютерів та їх застосування

Урок 6. Практична робота 2. Конфігурація комп’ютера під потребу

Урок 7. Класифікація та загальна характеристика програмного забезпечення

 1. ІВ "Операційна система"
 2. матеріали для учня
 3. * повторіть одиниці вимірювання інформацію (тут)
Урок 8. Архівування даних. Стиснення даних, види стиснення даних. Архіватори. Типи архівів. Операції над архівами

Урок 9. 
Практична робота 3. Архівування та розархівування даних.
  Тематичне оцінювання по темах: Кодування даних та апаратно-програмне забезпечення комп'ютера


Опрацювання текстових даних.
Урок 10.
Текстовий документ та його об’єкти. Створення, редагування та форматування списків. Додавання символів, формул в текстовий документ

Урок 11. Створення, редагування та форматування таблиць та графічних об’єктів в текстовому документі

 1. ІВ "Таблиці у Word"
 2. матеріали для учня
 3. опрацювати слайди 13-14
Урок 12.
Практична робота 4.
Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів

Урок 13. Структура документа. Створення та форматування розділів, колонтитулів, змісту та покажчика

 1. матеріали для учня
 2. опрацювати сторінки підручника п.9, 62-67
 3. "Регіони України"
Урок 14. Шаблон документа. Опрацювання складних текстових документів

 1. матеріали для учня 
 2. Підручник п.9, стр.73-75
 3. Створіть на основі одного з вбудованих шаблонів в розділі«Особисті» запрошення на шкільне свято «Новий рік» результат надішліть на пошту учителя
Урок 15.
Практична робота 5.
Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків.
Тематичне оцінювання по темі: Опрацювання текстових даних
 1. матеріали для учня (інструкція до практичної роботи) усі файли заготовки знаходяться внизу, завантажте їх!
 2. завдання 1 "Сім чудес світу"
 3. Твори Ліни Костенко
 4. Підготуйтесь до тематичної 
Опрацювання об’єктів мультимедіа (6 год).
Урок 16.
Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа.

Урок 17. Сервіси для розміщення відео та аудіо матеріалів в Інтернеті.

 1. матеріали для учня
 2. ІВ "Мільтимедійні формати"
 3. опрацювати слайд 8 з матеріалів для учня
Урок 18. Створення відеокліпу.

 1. Інтерактивна вправа
 2. Створити відеопроект, теми проектів наступні: 8А (Які уроки були б цікавими для учнів 5-9 класів), 8Б (Погляд учнів на сучасну школу), 8В (Для чого потрібно вчитись?) (опитати учнів 10-11 класів, учителів)) 
 3. Форма для реєстрації команди/студії (група 3-5 чоловік)
Урок 19. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду у відеокліпі.

 1. матеріали для учня
 2. робота над колективним проектом (згідно тем, див.урок 18), створення кліпу та розміщення його на youtube, реєстрація команди, див урок 18 пункт 3.
 3. інформація про інші, альтернативні відео редактори
Урок 20.
Практична робота 6.
Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.


 1. представлення колективних кліпів з каналу на youtube
Урок 21.
Практична робота 7
. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті
Таматичне оцінювання/Захист проктів

 1. представлення колективних клыпыв з каналу на youtube
Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування. 

Урок 22. 
Мови програмування та їх класифікація

Урок 23. Середовище програмування. Елементи вікна середовища програмування

Урок 24. Об’єкти програм із графічним інтерфейсом

Урок 25. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання. Використання елемента керування «напис»

Урок 26.
Практична робота № 8.
Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення

Урок 27. Зміна значення властивостей об’єктів у середовищі програмування. Складання програм, що обробляють події натискання кнопок

Урок 28. Поняття про метод. Використання вікон повідомлень

Урок 29. Розробка програм засобами середовища програмування

 1. робота над проектами
 1. робота над проектами
 2. підготовка власних проектів до захисту
Урок 30.
Практична робота № 9.
Створення програми з кнопками та написами.

Тематичне оцінювання

Узагальнення теми (тести) 1. створити проект (8А - тема біологія, 8Б - інформатика, 8В - математика) проект продемонструвати учителю (тільки *.exe файли, після канікул)
Алгоритми роботи з об’єктами та величинами (20 год)
Урок 31.
Величини. Їх типи та властивості.

Урок 32. Операції над числовими величинами та їх опис мовами програмування .
Урок 33. Складання алгоритмів та виконання опрацювання числових величин у середовищі програмування.Урок 34.
Практична робота 10.
Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в середовищі програмування.

Урок 35. Величини текстового типу, операції над ними. Елементи для введення даних: текстове поле.

Урок 36. Складання та виконання алгоритмів опрацювання текстових величин у середовищі програмування.

Урок 37. Налагодження програм.

 1. матеріали для учня
 2. ІВ "Запис логічних умов"
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Урок 38. 
Практична робота 11. Налагодження готової програми.

Урок 39. Опрацювання величин логічного типу. Команда розгалуження.

Урок 40. Складання та виконання алгоритмів з елементами управління для задання логічного значення величини.

Урок 41. Складання та виконання алгоритмів з елементом управління «список, що розкривається».

Урок 42. Алгоритми з повтореннями мовою програмування. Складання та реалізація алгоритмів із циклом із передумовою у середовищі програмування.

Урок 43. Складання та реалізація алгоритмів із циклом із лічильником у середовищі програмування.

Урок 44. Складання та реалізація алгоритмів з повтореннями для опрацювання величин.

Урок 45.
Практична робота 12.
Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин.

 1. матеріали для учня
 2. Таблиця зданих задач (new)

Домашнє завдання
 1. створіть вправа 38 "головоломка Лойда" (підручник Бондаренко стор.189).
Урок 46. Графічне відображення даних мовами програмування. Відображення рисунків із зовнішніх файлів.Урок 47. Відображення базових графічних примітивів засобами мови програмування.Урок 48. Реалізація алгоритмів з графічним відображенням даних засобами середовища програмування.Урок 49.
Практична робота 13.
Складання та виконання алгоритмів з графічним відображенням даних.Урок 50. Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок із теми.Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора (10 год).

Урок 51. Абсолютні, відносні й мішані посилання на комірки та діапазони комірок

Урок 52. Призначення й використання математичних і статистичних, функцій табличного процесора. Виконання обчислень з використанням функцій

Урок 53. Призначення й використання логічних функцій табличного процесора. Умовне форматування

Урок 54.
Практична робота 14.
Розв’язування задач на обчисленняУрок 55.
Практична робота 15.
Використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора. Умовне форматування

 1. COUNTIF (функція COUNTIF)
2.
Урок 56. Створення та налагодження діаграм різного типу, вибір типу діаграми

Урок 57. Встановлення параметрів сторінки. Друкування електронної таблиці

Урок 58. Упорядковування даних у таблицях Автоматичні та розширені фільтри

Урок 59. Проміжні підсумки

Урок 60.
Практична робота 16. Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри.

Тематичне оцінювання з теми


Коментарі