Інформатика 7 клас


ЗАВАНТАЖИТИ ПІДРУЧНИК
Ознайомитись та завантажити підручник з Інформатики. 7 клас.
(Автори: Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер, О. Г. Кузьмінська).

(за програмою Інформатика для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів)Тема уроку
Матеріали до уроку
Примітка
Урок 1. Правила техніки безпеки при роботі за комп’ютером Робота з програмами навчального призначення.

 • Повторення
 • Пригадати власні e-mail
Електронне листування. Урок 2. Поштова служба Інтернету. Електронна скринька та електронне листування. Електронна адреса поштової скриньки. Створення електронної скриньки

Урок 3. Надсилання, отримання, перенаправлення повідомлень. Вкладання файлів. Використання адресної книжки та списків розсилання

Урок 4. Етикет електронного листування. Правила безпечного користування електронною скринькою

Урок 5. Практична робота 1. Електронне листування з використанням веб-інтерфейсу. Вкладені
файли

 1. матеріали для учня
 2. Заготовки до ПР 1
 3. ІВ "Етикет електронного листування"
 4. Повторення виченого матеріалу / підготовка до тематичної роботи 
Урок 6. Розв’язування задач. Тематичне оцінювання з теми: "Електронне листування"
 1. завдання у кожного класу різне, його задав учитель у класі;)
Моделювання.
Урок 7.

Поняття моделі. Поняття предметної галузі
Типи моделей. Форми подання інформаційної моделі: опис, таблиця, формули, схеми

Урок 8. Етапи побудови інформаційної моделі. Побудова інформаційних моделей

 1. матеріали для учня
 2. створи родинне дерево, в графічному редакторі, всавивши фото і підписи, результат роботи надішліть на адресу учителя stromilo@sch35.com 
Урок 9.
Практична робота 2.
Побудова інформаційних моделей в різних програмних середовищах

 1. Пошукова проектна робота "Карта знань" (завантаж шаблон презентації, додай матеріали, надішли)
Урок 10. Побудова інформаційних моделей


Урок 11. Розв’язування задач
 1. створити схему метрополітену м.Києва (м.Харків) (модель можна робити усіма можливими севісами, ресурсами)
 1. закічити ноботу
 2. опрацювати стор., підручника 79-83 (Алгоритми з повтореннямі розгалуженням)
Алгоритми з повторенням і розгалуженням.
Урок 12.

Базові алгоритмічні структури: структури повторення та розгалуження.
Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання. Умовне висловлювання «Якщо – то – інакше»

Урок 13. Алгоритми з повторенням. Складання та виконання алгоритмів з повторенням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів

Урок 14.
Практична робота 3.
Складання та виконання алгоритмів з повторенням

Урок 15. Алгоритми з розгалуженням

 1. Інструктаж з ТБ
 2. метеріали для учителя
 1. матеріали для учня
 2. Опрацювати § 16 стор.114 (результат надіслати на пошту учителя stromilo@sch35.com)

Урок 16. Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням для виконавців у середовищі Скретч

Урок 17.
Практична робота 4.
Складання та виконання алгоритмів із розгалуженням

Урок 18. Складання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням для виконавців середовищі Скретч

Урок 19. Складання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням для виконавців середовищі Скретч

Урок 20. 
Практична робота 5. Складання та виконання алгоритмів із повторенням та розгалуженням у середовищі СкретчУрок 21. Розв’язування задачТабличний процесор
(8 год.) +1 год. 


Урок 22. 
Таблиці, електронні таблиці. Табличний процесор, його призначення. Об‘єкти електронної таблиці, їх властивості. Відкривання, перегляд і збереження електронної книги. Способи навігації на аркуші і в книжці табличного процесора.

Урок 23.
Адресація в середовищі табличного процесора. Іменовані комірки і діапазони.
Уведення даних до комірок: текст, число. Редагування даних таблиці. Копіювання, переміщення й вилучення даних.

Урок 24. Типи даних: число, текст, формула. Формати даних: числовий, текстовий, формат дати. Форматування даних, клітинок і діапазонів комірок.

Урок 25.
Практична робота 6.
Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора.

Урок 26. Стовпчасті та секторні діаграми, їх об’єкти і властивості. Створення та форматування стовпчастих і секторних діаграм у середовищі табличного процесора. Аналіз даних, поданих на діаграмі.

Урок 27. 
Практична робота 7. Створення діаграм. Аналіз даних, поданих на діаграмі.

Урок 28.
Опрацювання числових даних за алгоритмом.
Правила запису формул у табличному процесорі
Копіювання і переміщення формул. Поняття про модифікацію формул при копіюванні.
Використання вбудованих функцій: сума, середнє значення, min, max.

Урок 29.
Практична робота 8.
Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій.

Урок 30. Розв’язування задач.


Урок 31-34. Виконання індивідуальних навчальних проектів.Урок 35. Узагальнення і систематизація вивченого у 7-му клас.