Інформатика 9 клас


ЗАВАНТАЖИТИ ПІДРУЧНИК
Ознайомитись та завантажити підручник з Інформатики. 9 клас.
(Автори: Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер, О. Г. Кузьмінська).

(за програмою Інформатика для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів)


 2 год.,/тиждень
Тема уроку
Матеріали до уроку
Примітка
Інформаційні технології у суспільстві (3 год.)
Урок 1. Інформатика та інформаційне суспільство.

Урок 2. Інформаційні процеси та системи. Етика використання інформаційних ресурсівУрок 3. Практична робота №1. Освітні інформаційні ресурси і системи

 1. матеріали для учителя
 2. ІВ "Перший мільйон"
 3. завдання до практичної роботи №1
Мережеві технології (4 год.) 
Урок 4. Класифікація, апаратне й програмне забезпечення комп’ютерних мереж. Передавання даних в мережі Інтернет. Канали зв’язку, їх види.

Урок 5. Адресація в Інтернеті. Канали зв’язку, їх види. Мережеві пристрої. Способи під’єднання до Інтернету, функції провайдера

Урок 6. Сучасні сервіси Інтернету. Сервіси веб-2.0. Геосервіси

 1. Повторити протоколи TCP/IP та протокоми передачі даних в мережі Інтернет
 2. матеріали для учня
 3. опрацювати слайд 17!
Урок 7. Спеціальні інструменти пошуку В Інтернеті. Розширений пошук
Тематичне оцінювання (Розділ: Інформаційні технології у суспільстві", "Мережеві технології")


Комп'ютерні презентації (6 год).
Урок 8. Етапи розробки презентації. Вимоги до презентації

Урок 9. Елементи дизайну презентацій. Макети слайдів. Стильове оформлення слайдів презентації Використання діаграм у презентаціях

Урок 10. Гіперпосилання і елементи управління в презентаціях. Додавання відеокліпів, звукових ефектів і мовного супроводу до слайдової презентації

Урок 11. Елементи анімації
Управління показом презентації
Друк презентації

 1. матеріали для учня
 2. створити презентацію з використанням гіпертексту в презентації
Урок 12.
Практична робота 2. Проектування та розробка презентацій за визначеними критеріями. Елементи керування презентаціями

Урок 13.
Практична робота 3.
Розробка презентацій з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом

Урок 14. Загрози безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах.
 1. опрацювати П.9.1-9.5
 2. створити презентацію з теми "Загрози"
Урок 15. Засоби захисту даних та безпечної роботи на комп’ютері.
Урок 16.
Практична робота 4.
Налаштовування параметрів безпеки в середовищі браузера.
Тематичне оцінювання з тем: "Комп'ютерні презентації та Захист"
 1. матеріали для учителя
 2. ІВ "Безпечний Інтернет"
 3. 27 жовтня 2017 року на 6 уроці ідемо на екскурсію до ВНТУ, кафедра інформаційного захисту, збір учнів 9А,Б,В класів на 1-му поверсі (біля вахти). 
 4. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ
 5. тут можна дізнатись оцінку
Комп’ютерне моделювання (5 год.)
Урок 17.
Комп’ютерна модель та її переваги. Види комп’ютерних моделей: розрахункові, графічні, імітаційні та інші моделі. Поняття комп’ютерного експерименту.

 1. ІВ "Об'єкти та моделі"
 2. матеріали для учня
 3. створіть в дома проектну роботу "Калькулятор для готелю" (див.слайд 19), результат надіслати на адресу stromilo@sch35.com
Урок 18. Основні етапи комп’ютерного моделювання.

 1. матеріали для учня
 2. Групова проектна робота (завдання, файли-заготовки)
Урок 19. Карти знань. Редактори карт знань.

 1. форма реєстрації команд (записується один раз капітаном команди, кількість учасників в команді 3-5 чол.)
 2. ІВ "Моделювання (терміни)"
 3. робота над колективним проектом (робота в групах)
Урок 20. Створення і опрацювання моделей на прикладах задач з різних предметних галузей (фізика, математика, хімія, біологія тощо) в різних програмних середовищах.

 1. робота над проектом / моделю (команда), підготовка до захисту
Урок 21.
Практична робота 5.
Створення, опрацювання і дослідження інформаційних моделей.

Тематичне оцінювання з теми.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУ/моделі!
21.11.2017 року
Табличні величини та алгоритми їх опрацювання (11 год.)

Урок 22. Табличні величини та їх опис мовою програмування


 1. завдання в зошиті

Урок 23. Введення та виведення табличних величин


 1. завдання в зошиті
Урок 24. Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів

 1. завдання в зошиті

Урок 25. Алгоритми опрацювання табличних величин: зміна значення елемента табличної величини

 1. завдання в зошиті

Урок 26. Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів; суми або кількості значень елементів, що задовольняють заданим умовам

 1. завдання в зошиті

Урок 27. Розв’язування задач на опрацювання табличних величин

 1. завдання в зошиті

Урок 28.
Практична робота 6. Складання і виконання алгоритмів знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин за заданими умовами у навчальному середовищі програмування

 1. завдання в зошиті

Урок 29. Алгоритми пошуку елементів табличних величин

 1. завдання в зошиті

Урок 30. Алгоритми впорядкування елементів табличних величин

 1. завдання в зошиті

Урок 31. Розв’язування задач на опрацювання табличних величин

 1. завдання в зошиті

Урок 32.
Практична робота 7.
Складання і виконання алгоритму пошуку значень у таблиці в навчальному середовищі програмування
 1. завдання в зошиті


Комп’ютерні публікації (5 год.).
Урок 33.

Поняття комп’ютерної публікації. Програмні засоби для створення публікацій
Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації. Основні складові публікацій.

 1. матеріали для учня
 2. Опрацювати питання для самоконтролю (див. презентацію, слайд 20)
 3. ІВ "Види публікацій"
Урок 34.
Особливості роботи з графічними і текстовими об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Зв’язки між об’єктами публікації
Алгоритм створення комп’ютерної публікації.

 1. матеріали для учня
 2. створити офіійну грамоту на тему: "Грамота учню/учениці яка посіла І місце на олімпіаді з інформаційних технологій", результат надіслати учителю.
Урок 35. Створення, збереження, відкривання та друк публікацій.

Урок 36.
Практична робота 8.
Створення простої комп’ютерної публікації на базі шаблону.

 1. Перевірка домашньої роботи
 2. Матеріали для учителя
 3. Робота з ПК створіть "Розклад уроків"
Урок 37.
Практична робота 9.
Проектування та створення комп’ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження

 1. матеріали для учителя
 1. матеріали для учня
Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор (7 год.)

Урок 38. Поняття комп’ютерної графіки. Кодування графічних

Урок 39. Поняття колірної моделі. Растрові та векторні зображення, їх властивості. Формати файлів зображень.

 1. матеріали для учня
 2. ІВ "Комп'ютерна графіка" (1-4)
 3. ІВ "Колірні моделі"
 4. Базові кольори та їх похідні (для роздумів)
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
 1. Пройти тестування (завантажте архів на свій ПК та запустіть файл MyTestStudent.exe обравши в ньому сам тест, який знаходиться у цьому архіві)
Урок 40. Векторний графічний редактор. Особливості побудови й опрацювання векторних зображень.

Урок 41. Засоби векторного графічного редактора для побудови зображень.Урок 42. Побудова зображень у векторному графічному редакторі.Урок 43.
Практична робота 10.
Створення простих векторних зображень.


Домашня робота

Урок 44.
Практична робота 11.
Створення складених векторних зображень


Створення персонального навчального середовища (9 год.)
Урок 45.

Поняття персонального навчального середовища
Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів.

Урок 46.
Хмарні технології. Опитування з використанням онлайн-форм.
Організація та планування колективної діяльності.
Використання офісних веб-програм для створення спільних документів.
Урок 47.
Синхронізація даних
Створення і використання спільних електронних закладок
Канали новин.Урок 48.
Практична робота. 12.
Офісні веб-програми для створення спільних документів. Опитування з використанням онлайн-форм.Урок 49. Етапи створення веб-сайтів. Конструювання сайтів.Урок 50. Використання онлайн-систем конструювання сайтів. Поняття мови розмітки гіпертексту.Урок 51. Використання онлайн-систем конструювання сайтів.Урок 52. Поняття мови розмітки гіпертексту.Урок 53. 
Практична робота 13. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем.

Тематичне оцінювання з теми.Розв’язування компетентнісних задач (7 год.).
Урок 54. 

Підготовка до розв’язування компетентнісних завдань.Урок 55-56. Розв’язування компетентнісного завдання 1/2Урок 57-58. Розв’язування компетентнісного завдання 3/4Урок 59-60. Розв’язування компетентнісного завдання 5/6Виконання колективного навчального проекту (8 год.) 
Урок 61.
Вибір теми проекту.Урок 62.
Добір інформаційних матеріалів для виконання проекту.Урок 63-64.
Виконання проектних завдань.Урок 65-66.
Виконання проектних завдань.Урок 67. Оформлення матеріалів проекту. Підготовка до захисту проекту.Урок 68. Захист навчального проекту.Урок 69-70. Узагальнення та систематизація вивченого з курсу «Інформатика»